INTERM   AKADEMIA  


e-mail
Styropian frezowany
szczelne docieplenie
INTERM: Pasywny dom
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Partnerzy
· Szkolenia Wykonawców
· Baseny pokryte foli? PCV
· Folia PCV - wieczny dach
· Wykonawcy docieple?
· Monta? kolektorów
 
Tynki natryskowe
· Tynki natryskowe
· Tynk natryskowy w docieplaniu
· Wykonanie tynku natryskowego
· Spr??arki Metabo
· Agregaty Graco
· Pistolety do natrysku tynku
 
Docieplam Dom
· Pasywny dom
· Docieplam Dom
· Ciep?y Dom
· Tynki mozaikowe
· Podbitka dachowa PCV
· Nowe Systemy Docieple?
· Jak dociepli? tanio ?
· Wytyczne docieplania
· Dach pokryty foli? PCV
· Baseny pokryte foli? PCV
· Kolektory s?oneczne
· ?wiadectwo energetyczne budynk
· Program kursu
 
Menu strony
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Rekomenduj nas
· Ankiety
 
Statystyka
Otrzymali¶my
1052361
odsłon strony od 1 kwietnia 2005 roku
 
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGOAkademia Budownictwa Pasywnego -ABP
INTERM.

Partnerzy Budownictwa Pasywnego:

Instytuty:

1. Analiz, Bada?, Certyfikacji.
2. Budownictwa Pasywnego.
3. Energii Odnawialnej.
4. Innowacyjno Technologiczny.
5. ?rodowiska.
6. Transportu.
7. Ubezpiecze?. (DNA, GPS, monitoring, nawigacja)

Cele Akademii Budownictwa Pasywnego jest inspiracja, koordynacja, realizacja ikr  dzia?a? w optymalizacji:

1. Zu?ycia energii cieplnej, elektrycznej i gazowej w budownictwie poprzez realizacj? budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego.
2. Rozwoju energetyki odnawialnej.
3. Ochrony ?rodowiska,
4. Transportu,
5. Ubezpiecze?.  nawigacja GPS, monitoring.

Dla realizacji postawionego celu, Akademia Budownictwa Pasywnego, organizuje:

- szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
- nauczanie zawodowe i ?rednie,
- studia I, II stopnia i podyplomowe,
- konferencje i seminaria,
- prezentacje materia?ów budowlanych, od fundamentu po dach, spe?niaj?cych wymagania budownictwa pasywnego,
- prezentacje technologii i materia?ów budowy pasywnych obiektów,

wspó?pracujemy z:

- Producentami chemii i materia?ów budowlanych w zakresie prezentacji i popularyzacji materia?ów i technologii,
- Projektantami domów pasywnych,
- Uczelniami i Instytutami naukowymi,
- Jednostkami Samorz?du Terytorialnego,

wykonujemy:

- badania i analizy materia?ów i obiektów,
- za?o?enia do Planów Zaopatrzenia Gminy w energi? elektryczn?, ciep?o i paliwa gazowe,
- prognozy oddzia?ywania na ?rodowisko - POS,
- ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, mieszkania, obiektu,
- audyty termomodernizacyjne i remontowe,
- projektuje i nadzoruje realizacje inwestycji w zakresie swojej dzia?alno?ci,
- ocenia, opiniuje opracowania i realizacje w zakresie Regionalnych Projektów Operacyjnych i PROW.

sporz?dzamy i wydajemy Certyfikaty i Rekomendacje:

- Umiej?tno?ci,
- Stosowania produktów w systemach docieple? i budownictwie pasywnym,
- Zgodno?ci produktów z wymaganiami norm budownictwa pasywnego.

Partnerzy Budownictwa Pasywnego:

Uczelnie, Instytuty, Producenci, Projektanci, Wykonawcy, Dystrybutorzy, Banki, Ubezpieczyciele, Transportowcy, Jednostki Samorz?du Terytorialnego.


www.interm.pl

Prawa autorskie © AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO. Docieplanie, materialy, technologie, kolektory sloneczne, INTERM Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-07-30 (5482 odsłon)

[ Wróć ]
2018