INTERM   AKADEMIA  


e-mail
Styropian frezowany
szczelne docieplenie
INTERM: Pasywny dom
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Partnerzy
· Szkolenia Wykonawców
· Baseny pokryte foli? PCV
· Folia PCV - wieczny dach
· Wykonawcy docieple?
· Monta? kolektorów
 
Tynki natryskowe
· Tynki natryskowe
· Tynk natryskowy w docieplaniu
· Wykonanie tynku natryskowego
· Spr??arki Metabo
· Agregaty Graco
· Pistolety do natrysku tynku
 
Docieplam Dom
· Pasywny dom
· Docieplam Dom
· Ciep?y Dom
· Tynki mozaikowe
· Podbitka dachowa PCV
· Nowe Systemy Docieple?
· Jak dociepli? tanio ?
· Wytyczne docieplania
· Dach pokryty foli? PCV
· Baseny pokryte foli? PCV
· Kolektory s?oneczne
· ?wiadectwo energetyczne budynk
· Program kursu
 
Menu strony
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Rekomenduj nas
· Ankiety
 
Statystyka
Otrzymali¶my
1052442
odsłon strony od 1 kwietnia 2005 roku
 
Styropian frezowany
Styropian frezowany - p?yty styropianu z frezowanymi brzegami. P?yty takie uk?adane s?, na docieplanej powierzchni, na zak?adk?


styropian dowolnej grubo?ci
frezowany
granulat


W pomieszczeniach, w których przebywaj? ludzie powstaj? du?e ilo?ci pary wodnej.
Para ta jest odprowadzana na zewn?trz budynku poprzez kana?y wewn?trznej wentylacji:
-grawitacyjnej,
-mechanicznej,
-poprzez ?ciany budynku.
?ciany budynku wykonane z drewna, materia?ów ceramicznych, mineralnych lub betonów s? paroprzepuszczalne. Natomiast niew?a?ciwie wykonana warstwa docieplaj?ca ze styropianu mo?e zlikwidowa? paroprzepuszczalno?? ?ciany i w konsekwencji doprowadzi? do zawilgocenia ?cian i rozwoju grzybów.
Dla zachowania paroprzepuszczalno?ci ?ciany przy jej docieplaniu, nale?y wykona? kana?y do odprowadzenia tej wilgoci. W tym celu stosuje si? uk?adanie specjalnych listew na powierzchni ?ciany z rozstawem oko?o 1m lub frezowanie brzegów styropianu.
Styropian z frezowanymi brzegami umo?liwia wykonanie kana?ów odpowietrzaj?cych pomi?dzy zewn?trzn? warstw? docieplanej ?ciany i warstw? styropianu. Zadaniem tych kana?ów jest odprowadzenie wilgoci pochodz?cej z wn?trza budynku do atmosfery.
Cz?stym b??dem pope?nianym przez wykonawców jest zak?ócenie paroprzepuszczalno?ci ?ciany i spowodowanie znacznego jej zawilgocenia.

Prawa autorskie © AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO. Docieplanie, materialy, technologie, kolektory sloneczne, INTERM Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-09-11 (2764 odsłon)

[ Wróć ]
2018